Đầu đọc mã vạch Datalogic MATRIX 120 310-011 – 1.2MP SER+ETH ESD

1.000,0

 Datalogic
MATRIX 120 310-011 – 1.2MP SER+ETH ESD
Matrix 120 là mô hình cực nhỏ gọn công nghiệp phù hợp với bất kỳ không gian tích hợp nào.