Đầu đọc mã vạch Datalogic MATRIX 220 302-010 1.2MP DPM-R 7MM HP

233.320,0

 Datalogic
Đầu đọc mã vạch cố định Datalogic MATRIX 220 302-010 1.2MP DPM-R 7MM HP
Matrix 220 là máy quét công nghiệp cố định đầu tiên trên thị trường hỗ trợ giao thức OPC UA cho giao tiếp Công nghiệp 4.0 và công nghệ mã vạch Digimarc cho các ứng dụng giải mã dữ liệu.