Datalogic – Đầu đọc mã vạch MATRIX 450N 800-030 5MP GIGE

7.000,0

 Datalogic
MATRIX 450N 800-030 5MP GIGE
MATRIX 450N là đầu đọc mã vạch công nghiệp 2D cao cấp được thiết kế cho các ứng dụng Logistic. Thông qua Camera 5 triệu pixel được chụp 15 lần trong một giây, MATRIX 450N cho phép nhiều ứng dụng chưa bao giờ được tạo bởi một đầu đọc 2D trước đây