Đầu đọc mã vạch Datalogic Matrix 120 210-000 – Datalogic MATRIX 120 210-000 WVGA SER+USB STD

212.320,0

 Datalogic
Đầu đọc mã vạch Datalogic Matrix 120 210-000
Matrix 120 là mô hình 2D cực nhỏ gọn công nghiệp phù hợp với bất kỳ không gian tích hợp nào