Đầu đọc mã vạch Datalogic MATRIX 120 210-100 – WVGA SER+USB 1D

0,0

 Datalogic
MATRIX 120 210-100 – WVGA SER+USB 1D
Matrix 120 là mô hình cực nhỏ gọn công nghiệp phù hợp với bất kỳ không gian tích hợp nào.