Datalogic Việt Nam – MATRIX 220 395-010 1.2MP DPM-B 12MM

233.320,0

 Datalogic
MATRIX 220 395-010 1.2MP DPM-B 12MM
Matrix 220 là máy quét công nghiệp cố định đầu tiên trên thị trường hỗ trợ giao thức OPC UA cho giao tiếp Công nghiệp 4.0 và công nghệ mã vạch Digimarc cho các ứng dụng giải mã dữ liệu.