PART 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm DL.CODE – DATALOGIC

Rate this post

Ở phần này mình chỉ giới thiệu sơ qua về DL.CODE để giúp các bạn hiểu nó. Cũng ngắn thôi nên các bạn đọc để hiểu nhé. Còn khi biết ”sơ sơ” rồi thì các bạn có thể chuyển sang PART 2 để cấu hình luôn.

Giới thiệu DL.CODE

Phần mềm DL.CODE là một ứng dụng Giao Diện Người Dùng cung cấp cấu hình thiết bị đọc cho các cấu hình Stand Alone và Master / Slave. Nó được cài đặt và chạy trên các PC sử dụng hệ điều hành Windows (thường hay sử dụng máy tính xách tay) và kết nối thông qua Ethernet TCP / IP.
Nó cũng cung cấp giám sát trực quan các hình ảnh có thể được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu hình ảnh cục bộ trên thiết bị hoặc cho máy tính cục bộ hoặc PC từ xa.
DL.CODE theo dõi hiệu chuẩn sử dụng cho các trạm đọc và theo dõi đa hướng được sử dụng trong các ứng dụng Logistics.
DL.CODE cung cấp thông tin thống kê và chẩn đoán ở cấp trạm đọc cho dù trạm được tạo thành từ một đầu đọc đơn hay nhiều đầu đọc được kết nối trong cấu hình Master Slave.

Hình 1 - Các khu vực cửa sổ chính
Hình 1 – Các khu vực cửa sổ chính

Các tính năng chính của DL.CODE:


• Giám sát thiết bị đồng thời từ các PC từ xa khác nhau
• 3 cấp độ truy cập người dùng khác nhau
• Cấu hình ngôn ngữ người dùng và phiên trong thời gian thực
•Cấu hình hệ thống
• Nội dung động và cập nhật trang tự động

Cấu hình và giám sát phiên


Cấu hình thiết bị có thể được thực hiện bằng DL.CODE chạy trên PC từ xa thông qua một phiên duy nhất. Nhiều phiên bản của DL.CODE không thể chạy trên PC và một khi thiết bị được kết nối để cấu hình, nó không thể được truy cập bởi một PC khác đang chạy DL.CODE.
Tuy nhiên, tính năng Giám sát có thể được truy cập đồng thời bởi một số PC chạy DL.CODE.

Mô phỏng


DL.CODE có các thiết bị nguyên mẫu khác nhau có thể được tải dưới dạng thiết bị Ngoại tuyến. Điều này cho phép các cấu hình ngoại tuyến được chuẩn bị và tải vào thiết bị sau đó.

Chú ý: Tạo và lưu tệp cấu hình offline (<name>.dlcfg) rồi sau đó tải chúng lên các thiết bị thì có thể được thực hiện nhưng cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau:

 • Do sự khác biệt về cảm biến hình ảnh, bộ nhớ trong, v.v., chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cùng một dòng sản phẩm (cùng series) như thiết bị được cấu hình.
 • Các nhóm tham số sau có thể cần được điều chỉnh: Cài đặt hình ảnh (Advanced Setup Image Settings), cài đặt pha (Reading Phase), Cài đặt đầu ra (Output Setup)…
 • Advanced Setup Code Settings, Good Read, and Data Formatting sẽ được duy trì.

Để Load Trình mô phỏng (Simulator), Nhấp vào tab Offline Devices để mở danh sách trình giả lập có sẵn.
Tất cả các trình giả lập đều ngoại tuyến (offline) theo mặc định. Để chọn một trình đọc, nhấp vào biểu tượng nút Công Tắc.

Giờ đây, bạn có thể nhấp đúp hoặc kéo trình giả lập vào Selected Device Information Area và bắt đầu cấu hình mới

Cấu hình thiết bị


DL.CODE được thiết kế để đơn giản hóa cấu hình tiêu chuẩn bằng cách nhóm các chức năng cơ bản thành ba nhóm tham số chính: 1 – Giải mã (Decoding Group), 2 – Chế độ vận hành (Operating Mode Group) và 3 – Đầu ra (Output Group).

Hình 2 – Các nhóm cấu hình DL.CODE
 1. Mã hóa (Decoding):
  • Cài đặt tự động (Automatic Setup): đây là một tính năng mới cung cấp quy trình một bước để tự động thiết lập trắc quang để thu nhận hình ảnh (Cài đặt hình ảnh) và lựa chọn ký hiệu mã (cho một loại mã). Nhấp vào Bắt đầu thiết lập tự động để bắt đầu cài đặt. Nó đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng DPM và không yêu cầu hiệu chuẩn.

  Thiết lập nâng cao (Advanced Setup): nhóm này hoàn toàn quản lý:
  -Thông số cài đặt hình ảnh, bao gồm Thiết lập tự động hình ảnh (Image Auto Setup) cho trắc quang, nhiều Cài đặt hình ảnh, Tự động lấy nét (Focus Autolearn) cho các kiểu ống kính lỏng, Lấy nét Công cụ (Focus Calibration) hiệu chuẩn với máy hiện sóng để lấy nét thủ công và công cụ thu thập PPI để hiệu chuẩn.
  Cài đặt chung bao gồm thời gian xử lý và tham số phân loại mã sự quản lý.
  Lựa chọn và cấu hình mã Symbology bao gồm Lọc mã các tham số và một công cụ Bản địa hóa mã. Nó cũng chứa Mã Tự động tìm hiểu thói quen để tìm một hoặc nhiều ký hiệu mã không xác định trên một hình ảnh thu được.
  Công cụ Khu vực cắt xén hình ảnh có sẵn cho nhóm này để trợ giúp tăng tốc độ giải mã.

2. Chế độ hoạt động (Operating Mode Group):
• Giai đoạn đọc (Reading Phase): nhóm này quản lý chế độ vận hành để thu nhận hình ảnh.
• Thiết lập đọc tốt (Good Read Setup): nhóm này quản lý thu thập dữ liệu: Thu thập mã, kết hợp mã, trình bày mã hoặc mã khớp.

 1. Đầu ra (Output Group):
  • Định dạng dữ liệu (Data Formatting): nhóm này quản lý thông báo đầu ra đến Máy chủ.
  • Thiết lập đầu ra (Output Setup): nhóm này quản lý các đầu ra kỹ thuật số cũng như các Điểm xanh / Đỏ.

Để giúp bạn bắt đầu, mình sẽ cấu hình minh họa các bước cơ bản của DL.CODE ở Part 2.
Các bạn Click vào đây để bắt đầu cấu hình DL.CODE nhé. PART 2.
Bạn nào cần phần mềm DL.CODE thì có thể email cho mình, để mình gởi qua cho bạn nhé. Email: [email protected]